Pojišťovny

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, kód: 111

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, kód: 205

  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, kód: 201

  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, kód: 211

  • Odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, kód: 207